Description for image 2Description for image 1Description for image 3Description for image 4Description for image 6Description for image 5

e-Ügyintézés

Pályázat

SOLTSZENTIMRE KÖZSÉG KÉPVISELŐ-TESTÜLETE

a "Közalkalmazottak jogállásáról szóló" 1992. évi XXXIII. törvény 20/A. § alapján
pályázatot hirdet

Soltszentimre Község Önkormányzata
Konyha
Szakács

munkakör betöltésére.

A közalkalmazotti jogviszony időtartama:
határozatlan idejű közalkalmazotti jogviszony

Foglalkoztatás jellege:
Teljes munkaidő

A munkavégzés helye:
Bács-Kiskun megye, 6223 Soltszentimre, Szentimre utca 23.

A munkakörbe tartozó, illetve a vezetői megbízással járó lényeges feladatok:
Az élelmezésvezető közreműködése mellett, a megfelelő adagszámban és alkalommal a higiénés és egyéb elvárások betartásával- az ételek elkészítése, adagolásában való részvétel.

Illetmény és juttatások:
Az illetmény megállapítására és a juttatásokra a "Közalkalmazottak jogállásáról szóló" 1992. évi XXXIII. törvény rendelkezései az irányadók.

Pályázati feltételek:

  • Középfokú képesítés, szakács,

A pályázat részeként benyújtandó iratok, igazolások:

  • Részletes szakmai önéletrajz
  • iskolai végzettséget, szakképzettséget igazoló okiratok (bizonyítvány) másolata
  • 3 hónapnál nem régebbi erkölcsi bizonyítvány
  • Nyilatkozat arról, hogy a pályázati anyagban foglalt személyes adatainak a pályázati eljárással összefüggő kezeléséhez hozzájárul, a pályázati anyagot az elbírálásban résztvevők megismerhetik

A munkakör betölthetőségének időpontja:
A munkakör a pályázatok elbírálását követően azonnal betölthető.

A pályázat benyújtásának határideje: 2015. március 30.
A pályázati kiírással kapcsolatosan további információt Rakonczay Mária Hermina jegyző nyújt, a 78-445-344/13 -os telefonszámon.

A pályázatok benyújtásának módja:

  • Elektronikus úton Rakonczay Mária Hermina jegyző részére a szentimrejegyzo@t-online.hu E-mail címen keresztül
  • Személyesen: Nagy István polgármester, Bács-Kiskun megye, 6223 Soltszentimre, Hősök tere 1.

A pályázat elbírálásának módja, rendje: