Description for image 2Description for image 1Description for image 3Description for image 4Description for image 6Description for image 5

e-Ügyintézés

Védőnői pályázat

Soltszentimre Község Képviselő-testülete
a "Közalkalmazottak jogállásáról szóló" 1992. évi XXXIII. törvény 20/A. • alapján
pályázatot hirdet
Soltszentimre Község Képviselő-testülete
védőnői
munkakör betöltésére.

A közalkalmazotti jogviszony időtartama:
határozatlan idejű közalkalmazotti jogviszony, 4 hónap próbaidő kikötésével

Foglalkoztatás jellege:
Teljes munkaidő

A munkavégzés helye:
Bács-Kiskun megye, 6223 Soltszentimre, Szentimre u. 25.

A munkakörbe tartozó, illetve a vezetői megbízással járó lényeges feladatok:
A területi védőnői ellátásról szóló 49/2004.(V.21.) ESzCsM rendeletben meghatározott védőnői feladatok Soltszentimre közigazgatási területén, valamint az iskolaegészségügyi ellátásról szóló 26/1997.(IX.3.) NM. rendeletben foglalt óvodai és iskolaegészségügyi védőnői feladatok.

Illetmény és juttatások:
Az illetmény megállapítására és a juttatásokra a "Közalkalmazottak jogállásáról szóló" 1992. évi XXXIII. törvény rendelkezései az irányadók. Igény esetén az Önkormányzat Szolgálati lakást biztosít.

Pályázati feltételek:

 • Főiskola, egészségügyi főiskolai kar, védőnői oklevél,
 • főiskola, egészségügyi főiskolai karon szerzett védőnői oklevél, vagy azzal egyenértékűnek elismert oklevél
 • Magyar állampolgárság
 • Cselekvőképesség;
 • Büntetlen előélet;
 • felhasználói szintű MS Office (irodai alkalmazások) ismeret

A pályázat elbírálásánál előnyt jelent:

 • védőnői gyakorlat
 • helyismeret

A pályázat részeként benyújtandó iratok, igazolások:

 • részletes szakmai önéletrajz
 • 3 hónapnál nem régebbi erkölcsi bizonyítvány
 • szakirányú felsőfokú végzettséget igazoló okirat másolata nem pályakezdő esetén érvényes egészségügyi szakdolgozói nyilvántartó kártya másolata, működési igazolvány másolata
 • a pályázó nyilatkozata arról, hogy a pályázati anyagában foglalt személyes adatainak a pályázati eljárással összefüggésben szükséges kezeléséhez hozzájárul
 • nyilatkozat arról, hogy a személyét érintő ügy tárgyalásakor nyílt vagy zárt ülést kér

A munkakör betölthetőségének időpontja:

 • A munkakör legkorábban 2018. december 01. napjától tölthető be.

A pályázat benyújtásának határideje: 2018. szeptember 24.

A pályázati kiírással kapcsolatosan további információt Rakonczay Mária Hermina jegyző nyújt a 78-445-344-es telefonszámon.

A pályázatok benyújtásának módja:
Postai úton, a pályázatnak a Soltszentimre Község Önkormányzata címére történő megküldésével (6223 Soltszentimre, Hősök tere 1. ). Kérjük a borítékon feltüntetni a  munkakör megnevezését: védőnő.

A pályázat elbírálásának módja, rendje:
A pályázatokat Soltszentimre Község Önkormányzatának Képviselő-testülete a pályázati határidő leteltét követő első ülésen bírálja el. Igény esetén az Önkormányzat Szolgálati lakást biztosít.
A pályázat elbírálásának határideje: 2018. október 31.

A pályázati kiírás további közzétételének helye, ideje:
www.soltszentimre.hu - 2018. augusztus 17.

A KÖZIGÁLLÁS publikálási időpontja: 2018. augusztus 22.