Description for image 2Description for image 1Description for image 3Description for image 4Description for image 6Description for image 5

e-Ügyintézés

Állás hirdetés - Adóügyi ügyintéző, Anyakönyvvezető

PÁHI KÖZÖS ÖNKORMÁNYZATI HIVATAL

                           a közszolgálati tisztviselőkről szóló 2011. évi CXCIX. törvény 45. § (1) bekezdése alapján

pályázatot hirdet

Páhi Közös Önkormányzati Hivatal 
Adóügyi ügyintéző, Anyakönyvvezető

munkakör betöltésére.

A közszolgálati jogviszony időtartama:

határozatlan idejű közszolgálati jogviszony

Foglalkoztatás jellege:

Teljes munkaidő

A munkavégzés helye:

Bács-Kiskun megye, 6223 Soltszentimre, Hősök tere 1.

A közszolgálati tisztviselők képesítési előírásairól szóló 29/2012. (III. 7.) Korm. rendelet alapján a munkakör betöltője által ellátandó feladatkörök:

A közszolgálati tisztviselők képesítési előírásairól szóló 29/2012. (III. 7.) Korm. rendelet 1. melléklet 19. pont I. vagy II. besorolási osztályba tartozó pénzügyi és számviteli feladatkör. Megfelelő végzettség esetén a I. melléklet 25. pont anyakönyvi feladatkör. Ennek hiányában a szükséges végzettség rövid határidőn belüli megszerzése után az anyakönyvi feladatkör ellátása.

A munkakörhöz tartozó főbb tevékenységi körök:

 Iparűzési adó, gépjárműadó, kommunális adó ügyek intézése, adóigazolások, adó- és értékbizonyítványok kiadása, adótartozások, és a közadók módjára behajtandó köztartozások végrehajtásával kapcsolatos ügyek intézése, állampolgársági, névváltoztatási ügyek, anyakönyvi ügyek intézése, köztemető nyilvántartás vezetése, kezelése, statisztikai adatszolgáltatások teljesítése

Jogállás, illetmény és juttatások:

A jogállásra, az illetmény megállapítására és a juttatásokra a közszolgálati tisztviselőkről szóló 2011. évi CXCIX. törvény rendelkezései az irányadók.

Pályázati feltételek:

§         Magyar állampolgárság,

§         Cselekvőképesség,

§         Büntetlen előélet,

 • Középiskola/Gimnázium/Középfokú szakképesítés
 • Vagyonnyilatkozat tételi eljárás lefolyt
 •  A közszolgálati tisztviselők képesítési előírásairól szóló 29/2012. (III.7.) Korm. rendelet 1. melléklet 19. pontjában megjelölt felsőoktatásban szerzett szakképzettség vagy felsőoktatásban szerzett szakképzettség és szakképesítés vagy gazdasági középiskolai végzettség vagy középiskolai végzettség és szakképesítés

A pályázat elbírálásánál előnyt jelent:

 • közigazgatási alapvizsga,
 • állami vagy önkormányzati adóhatósági feladatok ellátásában szerzett szakmai gyakorlat,
 • Anyakönyvi szakvizsga  vagy megszerzésének rövid határidővel történő vállalása

Elvárt kompetenciák:

 • Jó szintű kommunikációs, problémamegoldó képesség, empátia és jó írásbeli kifejezőkészség
 • Önállóság, objektivitás, precizitás, megbízhatóság, jó elemzőkészség, felelősségtudat, terhelhetőség,
 •  Csapatmunkára való alkalmasság, együttműködés,

A pályázat részeként benyújtandó iratok, igazolások:

 • a 45/2012. (III. 20.) Korm. rendelet 1. melléklete szerinti önéletrajz, motivációs levél,
 • a végzettséget, szakképesítést tanúsító okiratok másolatai,
 • pályázatban előnyként megjelölt feltételeket igazoló dokumentumok,
 • három hónapnál nem régebbi erkölcsi bizonyítvány,
 • nyilatkozat, hogy vállalja a vagyonnyilatkozat tételi eljárás lefolytatását,
 • nyilatkozat, hogy a közszolgálati tisztviselőkről szóló 2011. évi CXCIX. törvény 84-85. §-a szerinti összeférhetetlenség nem áll fenn,
 • nyilatkozat, hogy a pályázati anyagban foglalt személyes adatokat a döntéshozó és a véleményezők megismerhetik.

A pályázat benyújtásának határideje: 2016. december 02. péntek.

A pályázati kiírással kapcsolatosan további információt Rakonczay Mária Hermina - jegyző nyújt, a 06-78-445-344/13 telefonszámon.

A pályázatok benyújtásának módja:

 • Elektronikus úton Rakonczay Mária Hermina részére a szentimreijegyzo@t-online.hu e-mail címen keresztül.
 • Személyesen: Rakonczay Mária Hermina jegyzőnél, 6223 Soltszentimre, Hósök tere 1.

A munkakör betölthetőségének időpontja:

A munkakör legkorábban a pályázatok elbírálását követően azonnal betölthető.

A pályázat elbírálásának határideje: 2016. december 30.