Description for image 2Description for image 1Description for image 3Description for image 4Description for image 6Description for image 5

e-Ügyintézés

Általános iskola

Bemutatkozás

A KT Bem József Általános Iskola, Soltszentimrei Általános Iskolája.

 

Községünkben egyetlen általános iskola működik állami fenntartásban. Fenntartó a Kiskőrösi Tankerületi Központ. 2016.szeptember 1-től iskolánk neve: KT Bem József Általános Iskola Soltszentimrei Általános Iskolája. Munkánk során sokszor változott nevünk az utóbbi néhány évben, de elhivatottságunk gyermekeink tanítása, nevelése iránt eddigiekhez hasonlóan töretlen.

Az iskolának 97 tanulója van jelenleg. 8 évfolyamon, 6 osztályban folyik az oktatás. Az alsó tagozaton 2 összevont osztály van (1-2.o. és 3-4.o.) a felső tagozaton pedig 4 önálló osztály. Az alsó tagozaton az elméleti tantárgyakat (magyar, matematika, környezetismeret) csoportbontásban tanítjuk, így a készségtárgyak tanításakor van összevontan az osztály. Egy napközis csoporttal rendelkezünk.

Az oktató-nevelőmunkát 10 főállású és 2 utazó,óraadó pedagógus látja el, ezzel biztosítjuk a szakmai munka színvonalát. Így most iskolánkban 98 %-os a szakos ellátottság.

A nevelőtestület 2005-től felvállalta a sajátos nevelési igényű tanulók integrált nevelését.

Az oktató-nevelőmunka eredményességéhez az alapvető tárgyi feltételeink adottak, bár az iskola épülete felújításra szorul. Szemléltető eszközeinket lehetőségeinkhez mérten folyamatosan bővítjük. 19 számítógép és 2 nyomtató áll a gyerekek rendelkezésére, mindegyik gépen internet elérési lehetőséggel. 4 digitális táblával rendelkezünk, amely a korszerű modern oktatást biztosítja.

Pedagógusaink szakmájukat szerető, értő, humánus emberek, akik nyitottak a változásokra. Iskolánkban családias légkörben folyik a nevelés, oktatás. A kis létszámú osztályok alkalmasak arra, hogy a gyerekek egyéni bánásmódban részesülhetnek, minden gyerek megfelelő figyelmet kaphat, így gyerekeink többsége szeret ide járni. A tanulóink 33 %-a hátrányos helyzetű, közülük 8 % halmozottan hátrányos, 6 fő bejáró tanulónk van. Idegen nyelvként a 4. osztálytól kezdve németet tanítunk. Tanórán kívüli foglalkozások keretében felzárkóztató foglalkozásokat tartunk minden évfolyamon, szakköröket, sportkört alsósok, felsősök részére. Középiskolai előkészítőt minden évben szervezünk a 8. osztályosok számára. Tehetséges tanulóinkkal – érdeklődési körüknek megfelelően- veszünk részt versenyeken. Szavalóversenyeken, környezetvédelmi versenyeken, sportversenyeken tudtunk szép eredményeket elérni. Iskolánkban is zajlik a Bozsik foci program.

A 8. osztály elvégzése után gyerekeink nagy százalékban /50-70 %-ban/ középiskolában, gimnáziumban, szakközépiskolában tanulnak tovább, ahol többségüknek sikerül helyt állnia.

Gyerekek számára a szabadidő hasznos eltöltésére különböző programokat szervezünk. (színház, mozi látogatás, osztálykirándulás, játék és sport délután.). Ezeknek a programoknak a szervezésében, lebonyolításában a pedagógusokon kívül nagy segítséget nyújtanak az iskolai alapítvány, a diákönkormányzat és a szülői munkaközösség tagjai. A nyári Erzsébet táborok közkedveltek tanulóink körében. Tartalmas iskolai kapcsolatot tartunk fenn a csíkszentimrei Arany János Általános Iskolával. Igyekszünk minél több pályázaton részt venni, ezeken keresztül a gyerekeknek sok ingyenes programot, előadást, kirándulást tudunk szervezni.

Az elkövetkező 5 évben a várható gyereklétszám 95-100 fő körül alakul.

Az önkormányzat mindig szívügyének tekintette az iskolát, lehetőségeihez mérten támogatja is. A település egyetlen iskolája révén a családoknak is fontos, hogy helyben legyen és működjön iskola, a megfelelő színvonal biztosításával. Így biztonságosabb, családiasabb, egészségesebb környezetben nevelkedhetnek a szentimrei gyerekek.

Honlapunk:

https://sites.google.com/a/ktkt.suli.hu/soltszentimre/                     

 

                                                                                   Schantlné Farkas Julianna

                                                                                              igazgató

Intézmény: 
Általános Iskola